ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΛΙΑΣ

Hautes Grecians: Vassilis Zoulias

«Υψηλή Ραπτική για μένα σημαίνει η δουλειά που γίνεται με το χέρι. Στο εργαστήριο μου δεν φεύγει...