ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η – ΓΙΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»