Αστερίας - Spiderman

<p><strong>Αυτόν τον αστερία τον βρήκε ο γιος μου!</strong></p> <p>Είναι ο αστερίας - Spiderman γιατί του λείπει ένα πόδι - πλοκάμι!</p>

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011 Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Αυτόν τον αστερία τον βρήκε ο γιος μου! Είναι ο αστερίας - Spiderman γιατί του λείπει ένα πόδι - πλοκάμι!


MORE FOR YOU