"Ραμμένες μνήμες"

<p><strong>"Ραμμένες μνήμες" - Έργο της Κατσιφαράκη Κατερίνας από την έκθεση "Moving 4"</strong></p> <p>Η Καρπάθια γιαγιά δίνει τα ντουντούνια στη νέα κόρη!</p> <p>&nbsp;</p>

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

"Ραμμένες μνήμες" - Έργο της Κατσιφαράκη Κατερίνας

Από την έκθεση "Moving 4"

Η Καρπάθια γιαγιά δίνει τα ντουντούνια στη νέα κόρη!


MORE FOR YOU