Απόσυρση επικίνδυνου παιχνιδιού των καταστημάτων Jumbo διέταξε ο ΕΦΕΤ

Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2012

Απόσυρση επικίνδυνου παιχνιδιού των καταστημάτων Jumbo διέταξε ο ΕΦΕΤ

Απαγόρευση κυκλοφορίας και απόσυρση από την ελληνική αγορά του παιχνιδιού « FOAM PUTTY/ Αφρώδης πηλός» (12 χρωμάτων) με barcode 0264235000031, που εισάγει και διανέμει η εταιρεία JUMBO A.E.E. και επιβολή προστίμου ποσού 5.000 ευρώ επιβλήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπ. Ευσταθόπουλου.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και η απόσυρση του παιχνιδιού από την ελληνική αγορά αποφασίστηκε με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους (Β΄ Χημική υπηρεσία Αθηνών) το οποίο ευρέθηκε « μη σύμφωνο» με τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.03 « Ασφάλεια παιχνιδιών -Μέρος 3 :Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων » διότι στον πηλό κίτρινου χρώματος παρατηρείται μετανάστευση : α ) μολύβδου σε 1853 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του μολύβδου στα παιχνίδια , που είναι 90 mg/kg υλικού παιχνιδιού και β) χρωμίου σε 775 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του χρωμίου στα παιχνίδια που είναι 60 mg/kg υλικού παιχνιδιού. Επίσης, δεν φέρει την σήμανση CE, προκειμένου να είναι σύννομη η κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.

More for you

 
 

Don't Miss