4 απλά βήματα μιας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF)

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

4 απλά βήματα μιας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF)

Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια γονιμοποιούνται έξω από τη μήτρα από σπερματοζωάρια, in vitro. Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο Bourn Hall της Αγγλίας – την Louise Brown το 1978- μέχρι σήμερα έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές και χιλιάδες ζευγάρια έχουν αποκτήσει παιδί.

4 απλά βήματα ενός κύκλου Εξωσωματικής γονιμοποίησης(IVF)

Βήμα 1ο . Διέγερση των ωοθηκών ώστε να παραχθούν πολλά ωάρια: Περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων για την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων στις ωοθήκες. Χορηγούνται κυρίως ενέσιμες γοναδοτροπίνες (ανάλογα της ορμόνης FSH ή και LH) και συγκεκριμένα είτε η τεχνολογικά προηγμένη ανασυνδυασμένη-καθαρή FSH ειτε προϊόντα  FSH που προέρχονται από ούρα γυναικών. Οι γυναίκες παρακολουθούνται στενά.

Βήμα 2ο .Ωοληψία: Τα ωάρια ανακτώνται από τη γυναίκα χρησιμοποιώντας  τεχνική που βασίζεται στην κατεύθυνση μιας βελόνας μέσω υπερήχων προκειμένου να διατρήσει το κολπικό τοίχωμα και να  φθάσει στις ωοθήκες. Μέσω αυτής της βελόνας γίνεται αναρρόφηση των ωοθυλακίων και το υγρό του ωοθυλακίου στέλνεται στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης ώστε να εντοπιστούν τα ωάρια. Ο αριθμός των ωαρίων που ανακτώνται ποικίλει (από 5 έως 15 συνήθως).

Βήμα 3ο .Γονιμοποίηση του ωαρίου και καλλιέργεια των εμβρύων που προκύπτουν στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα ωάρια μετά την ωοληψία τοποθετούνται μέσα σε καλλιεργητικό υλικό. Εν συνέχεια γονιμοποιείται με το ήδη επεξεργασμένο σπέρμα του συζύγου. Την επόμενη μέρα ελέγχεται ο αριθμός και η ποιότητα των ωαρίων που έχουν γονιμοποιηθεί και στις ημέρες που ακολουθούν παρακολουθείται η εξέλιξη τους. Το σπέρμα και τα ωάρια επωάζονται μαζί (σε αναλογία περίπου 75,000 σπερμ.:1 ωάριο) σε μέσα καλλιέργειας για περίπου 18 ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσα σε αυτόν το χρόνο το ωάριο θα γονιμοποιηθεί. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις όπου ένα μόνο σπερματοζωάριο χορηγείται απευθείας στο ωάριο με τη χρήση ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίου (ICSI) λόγω μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων ή χαμηλής κινητικότητας αυτών. Το γονιμοποιημένο ωάριο αφήνεται για περίπου 48 ώρες σε ειδικό υλικό και κάτω από ειδικές συνθήκες μέχρι να φτάσει στο στάδιο των 6-8 κυττάρων.

Βήμα 4ο .Εμβρυομεταφορά: Έπειτα από αξιολόγηση από τον/την εμβρυολόγο των εμβρύων με βάση τον αριθμό των κυττάρων, την ομαλότητα της ανάπτυξης και το βαθμό κατακερματισμού μεταφέρονται στη μήτρα ανάλογα από τον αριθμό που διατίθενται, την ηλικία της γυναίκας καθώς άλλων παραγόντων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.fertility-greece.gr

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

More for you

 
 

Don't Miss