Επιδέξια κριτική

Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2012

Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2012

Επιδέξια κριτική

Μια επιδέξια κριτική έχει ως στόχο το έργο ή την συμπεριφορά κάποιου, δεν έχει στόχο να στιγματίσει ή να κρίνει το χαρακτήρα του ατόμου.

Ο στόχος της κριτικής είναι να βοηθήσει το άτομο να βελτιώσει το έργο του ή την συμπεριφορά του. Όταν κάποιος κάνει κριτική χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς ή ταμπέλες, για παράδειγμα «Είσαι ανίκανος ή ανεύθυνος», τότε φέρνει αυτόματα το άτομο που του ασκείται η κριτική σε άμυνα. Επομένως, το άτομο δεν είναι πια δεκτικό στο να ακούσει συμβουλές για να βελτιωθεί.

Μερικές συμβουλές για το πως θα κάνετε επιδέξια κριτική:

Εστιάστε σωστά: Να γίνετε συγκεκριμένοι για πιο ακριβώς περιστατικό ή έργο ασκείται κριτική. Εστιάστε την προσοχή σας σε συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να αναφέρεται λεπτομερώς τι έκανε σωστά το άτομο, τι έκανε λάθος, πως θα μπορούσε να βελτιωθεί ή διορθωθεί. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στον άλλο τι ακριβώς έκανε λάθος αλλά και τι σωστό. Η έμφαση στο συγκεκριμένο είναι εξίσου σημαντική για τον έπαινο όσο και για την αρνητική κριτική. • Τι έχετε να προτείνετε: Όταν λέτε σε κάποιον ότι δεν κάνει κάτι σωστά ή δεν συμπεριφέρεται με ωραίο τρόπο τότε πρέπει να του προτείνετε μια λύση. Ο στόχος είναι να δώσετε νέες ιδέες ή να προτείνετε εναλλακτικές προοπτικές που δεν είχε σκεφτεί το άτομο. Μια αρνητική κριτική χωρίς ουσιώδη ανατροφοδότηση μπορεί να αφήσει το άτομο συντετριμμένο, απογοητευμένο και χωρίς κίνητρα. • Κάντε κριτική από κοντά: Είναι πολύ σημαντικό η κριτική όσο και ο έπαινος να γίνονται κατά πρόσωπο και κατ΄ιδίαν. Αποφύγετε να ασκήσετε κριτική ή να επαινέσετε κάποιον μέσω ενός email ή γράφοντας ένα υπόμνημα διότι του αφαιρείτε το δικαίωμα να απαντήσει ή να ζητήσει διευκρινήσεις. • Ενσυναίσθηση: Όταν κάνετε κριτική πρέπει να κατανοείτε απόλυτα την επίδραση που έχουν αυτά που λέτε και ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε στο άτομο που θέλετε να κάνετε κριτική. Όταν δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, με αλλά λόγια πλήρη επίγνωση του τι λέτε τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό καθώς αντί να δώσει την ευκαιρία για βελτίωση, προκαλεί μια συναισθηματική εκτόνωση πίκρας και μια τάση για άμυνα και απομόνωση. Να θυμάστε, πως όταν κάνετε κριτική, ο στόχος είναι το άτομο να το αντιληφθεί ως μια πολύτιμη συμβουλή για το πώς θα βελτιώσει αυτό που κάνει και όχι ως προσωπική επίθεση.

More for you

 
 

Don't Miss