Κι όμως ο Μύρτος – και άλλες 18 παραλίες- έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»!

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κι όμως ο Μύρτος – και άλλες 18 παραλίες- έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»!

Αποσύρθηκαν 19 βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» και έχασαν το βραβείο τους επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

 

Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι αξιολογητές όμως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε:

παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες,

καθαριότητα,

ορθή πληροφόρηση,

ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και

δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου.

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Δείτε ποιες είναι ι 19 ακτές, οι οποίες αποσύρονται εδώ

More for you

 
 

Don't Miss