ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ THE NEW FASHION TALENT

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ THE NEW FASHION TALENT

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους συμμετοχής προσεκτικά, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και με την επιλογή – συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό «The New Fashion Talent for Toi&moi». Με την υποβολή της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή ή από καιρό σε καιρό, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας προτρέπουμε όπως τους επανεξετάζετε τακτικά, και αν δεν συμφωνείτε με τους όρους τώρα ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε την επιλογή να μην υποβάλλετε αίτηση, ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας (πριν την λήξη του διαγωνισμού στέλνοντας email στο fashiontalent@jenny.gr).


“The New Fashion Talent for Toi&moi” («To νέο ταλέντο στη μόδα»)

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία KOOLWORKS S.A.  (εφεξής: «Διοργανωτής»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, πρόκειται να προβεί στην δημιουργία ενός διαγωνισμού ανάδειξης ταλέντου,  με τον τίτλο “The New Fashion Talent for Toi&moi” («Το νέο ταλέντο στη μόδα») (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα προβληθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το site jenny.gr (στο εξής το «Website»). Με τον παρόν διαγωνισμό θα δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία σε έναν υποψήφιο να αναδείξει το ταλέντο του και τη δουλειά του στο ευρύ κοινό και στον κόσμο της μόδας αλλά και να συνεργαστεί με άλλους σχεδιαστές και την ευρέως γνωστή εταιρεία ρούχων Toi&moi.


Περιγραφή του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις:

  1. Υποβολή αίτησης Διαγωνισμού
  2. Επιλογή τελικών συμμετεχόντων για το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης
  3. Συνάντηση με τους επιλαχόντες και αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή ορίζεται από το jenny.gr και αποτελείται από τους Τζένη Μπαλατσινού, Μιχάλη Πάντο, εκπροσώπους της εταιρείας Toi&moi, και Έλληνες σχεδιαστές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής ενδέχεται να αλλάξει.
  4. Επιλογή νικητή/-τριας, από την κριτική επιτροπή.
  5. Ο/η νικητής/νικήτρια θα υπογράψει ξεχωριστό συμβόλαιο συνεργασίας με την Διοργανώτρια εταιρία αλλά και με την Toi&moi για να δημιουργήσει από κοινού με την Toi&moi μια exclusive collection με 12-15 looks, μέσα στον μήνα Μάιο, ενώ η όλη διαδικασία της προετοιμασίας της συλλογής θα προβληθεί στο Jenny.gr στα social media του site με άρθρα, φωτογραφίες και videos καθώς και σε άλλα μέσα της επιλογής του Διοργανωτή.
  6. Η exclusive collection που θα σχεδιάσει ο/η νικητής/νικήτρια με τη στήριξη της Toi&moi, θα παρουσιαστεί σε ένα fashion show τον Μάιο 2018.
  7. Μέρος ή ολόκληρη η συλλογή θα βγει σε παραγωγή και θα πωλείται σε σημεία του δικτύου της Toi&moi, που η εταιρεία θα επιλέξει με όρους που θα συμφωνηθούν σε ξεχωριστό συμβόλαιο μεταξύ του διαγωνιζόμενου και της εταιρείας Toi&moi.

 

Με το παρόν καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή στο αρχικό στάδιο προεπιλογής των συμμετεχόντων.


Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Διοργανωτή. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, ο συμμετέχων δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από Διοργανωτή:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της εταιρίας Toi&moi, οι συγγενείς αυτών -πρώτου και δεύτερου βαθμού- και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά την Ελληνική νομοθεσία.

2. Διάρκεια

Η προεπιλογή θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 16/02/2018 και θα λήξει στις 26/03/2018. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

3. Διαδικασία συμμετοχής

Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία προεπιλογής του Διαγωνισμού θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο συμμετοχής στον Διαγωνισμό και στη συνέχεια να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του αποδεχόμενος ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής. 

4. Επιλογή συμμετεχόντων, Περιεχόμενο και Δεδομένα που Υποβάλλονται.

Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και του περιεχομένου που υποβάλλει, κοινοποιεί ή δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Ελλιπή, ανακριβή ή αναληθή υποβληθέντα στοιχεία, και ψευδείς δηλώσεις, δίνουν το δικαίωμα τον Διοργανωτή πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού να αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να παρουσιάζεται στον Διοργανωτή ή σε τρίτους ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του συμμετέχοντος.

5. Πνευματικά Δικαιώματα

Κάθε συμμετέχων, εκχωρεί στον Διοργανωτή δια του παρόντος, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, και γενικότερα της παρουσίας του στα πλαίσια των επιμέρους σταδίων της διεξαγωγής του Διαγωνισμού χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: την άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, εκχώρησης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και για άλλη χρήση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το σύνολο ή μέρος της παρουσίας, των δεδομένων, προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή σχεδίου, ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα και που υποβάλλεται, ανεβάζεται ή με άλλο τρόπο μοιράζεται με τον Διοργανωτή, για οποιοδήποτε σκοπό σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γνωστό σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές γνωστές σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και διαφήμισης, αγοράς και προώθησης αυτών.

Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρεί δια του παρόντος στον Διοργανωτή το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων (συνολικά ή επιμέρους) σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του Διαγωνισμού, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού. 

Ο Συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το ίδιο δικαίωμα σχετικά με τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ενέργειες του παρόντος διαγωνισμού.

6. Επιλογή

Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που θα γίνει αποδεκτός για να συμμετάσχει στο στάδιο της προεπιλογής. Ο Διοργανωτή θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως τη μέρα και τον τόπο της προεπιλογής. Ο συμμετέχοντας θα πρέπει εμφανιστεί στο στάδιο της προεπιλογής, να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο της αίτησης που θα του δοθεί από τον Διοργανωτή («Αίτηση Συμμετοχής»). Στην Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων θα αποδέχεται ρητά τους Ειδικούς Όρους συμμετοχής, ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο κάστινγκ και το Διαγωνισμό. Η διαδικασία της προεπιλογής των Συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από τον Διοργανωτή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει επιλεγεί για την επόμενη φάση. Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στο τελικό στάδιο επιλογής, πριν από την τελική επιλογή. Η απόφαση για το εάν ένας συμμετέχων πέρασε ή όχι στην επόμενη φάση εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Διοργανωτή. 

 

7. O Διαγωνισμός θα επιφέρει στον Συμμετέχοντα τη  δυνατότητα να καταστεί το έργο του ευρέως γνωστό στο κοινό. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται ή δεσμεύεται για το εύρος και την αποδοχή του έργου αυτού στο ευρύ κοινό.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων όρων και τυχόν πρόσθετων όρων που μπορέι να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή και υπογραφή οποιωνδήποτε από τους όρους και αιτήσεις από τον Συμμετέχοντα πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.

9. Ο/η νικητής/νικήτρια θα υπογράψει ξεχωριστό συμβόλαιο συνεργασίας με την Διοργανώτρια εταιρία αλλά και με την Toi&moi για να δημιουργήσει από κοινού με την Toi&moi μια exclusive collection με 12-15 looks, μέσα στον μήνα Μάιο, ενώ η όλη διαδικασία της προετοιμασίας της συλλογής θα προβληθεί στο Jenny.gr στα social media του site με άρθρα, φωτογραφίες και videos καθώς και σε άλλα μέσα της επιλογής του Διοργανωτή.

10. Ο/η νικητής/νικήτρια που θα επιλεγεί, θα υπογράψει νέο συμφωνητικό με την εταιρεία Toi&moi, το οποίο θα έχει δικούς του ξεχωριστούς και ανεξάρτητους όρους, οι οποίοι δεν συνδέονται με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο/H νικητής/νικήτρια του Διαγωνισμού δεν αποδεχθεί τους εκάστοτε όρους συμφωνίας και αρνηθεί να προχωρήσει στην υπογραφή του εκάστοτε συμβολαίου, χάνει αυτοδικαίως το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και η κριτική επιτροπή να οφείλει να αναδείξει έτερο υποψήφιο ως νικητή.


11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Δια του παρόντος και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του, ο συμμετέχων συναινεί στην συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Διοργανωτή και παρέχει στον Διοργανωτή και στο Website το δικαίωμα να συστήσουν αρχείο προσωπικών δεδομένων, στο οποίο θα περιληφθούν τα προσωπικά στοιχεία του, τα οποία έχει υποβάλλει κατά την αίτηση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκεκριμένου διαγωνισμού, από την αρχή του έως το τελικό του στάδιο. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε αρχείο προσωπικών δεδομένων που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και δη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Για την τήρηση του αρχείου αυτού έχει γίνει νόμιμα γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία υπεύθυνος επεξεργασίας του τηρουμένου αρχείου είναι o Διοργανωτή και το website, σκοπός της τήρησης του αρχείου είναι η συλλογή στοιχείων των προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν ή/και συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και δεν υπάρχουν άλλοι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων αυτών πέραν του Διοργανωτή και του website. Ο συμμετέχων περαιτέρω δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για το δικαιώματα του περί πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997, και ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Όλα τα προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες ή δηλώσεις θα συλλεχθούν σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο, από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα του Διοργανωτή και θα πρέπει να κρατηθούν σε αρχείο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε πλήρη συμμόρφωση με όλους ισχύοντες νόμους. Τα δεδομένα ή οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλει ο Συμμετέχων μέσω της Δήλωσης Συμμετοχής, ή οι φωτογραφίες που ανεβάζει αυτός στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού θα παραμείνουν και θα αρχειοθετηθούν στον ειδικά φυλασσόμενο χώρο. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα του Διοργανωτή ή του website (ως αποδέκτες) θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

12. Ο Συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του, και μπορεί να ζητήσει από τον Διοργανωτή να διαγράψει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσει να αποσύρει την αίτηση του ή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διοργανωτής θα διαγράψει τα δεδομένα του αιτούντα εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης του 


13. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής ή/και το website δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου ή για οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, οικονομικών αποθετικών ή μη ζημιών οποιουδήποτε είδους που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα και τον Διαγωνισμό, ενδεικτικά και μη περιοριστικά στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον συμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει ο συμμετέχοντας, τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.  

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία:Αυτοί οι Όροι και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν και από το Διαγωνισμό- αντικείμενο του παρόντος- αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 

 

More for you

 
 

Don't Miss