Το αρχιτεκτονικό γραφείο Link architects

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Link architects

Κοινό τους όραμα αποτέλεσε η δημιουργία μιας «Εξελισσόμενης Ομάδας», έχοντας ως βάση την συνεργασία αρχιτεκτόνων και επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων στον σχεδιασμό έργων, οι οποίοι ως ομάδα να  καταθέτουν ιδέες, οπτικές και λύσεις, με στόχο το επιθυμητό κατά περίπτωση αποτέλεσμα.

Η φιλοσοφία των Link architects βασίζεται στην σύνδεση: Τέχνης & Επιστήμης, Παράδοσης & Καινοτομίας, Φυσικού & Τεχνητού, Εφήμερου & Διαχρονικού, Σύλληψης & Λειτουργίας, Έμπνευσης & Υλοποίησης, Λειτουργικότητας & Μορφολογίας, Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών.

Βασική Αρχή των Link architects είναι η αρμονική και ισορροπημένη ένταξη του έκαστου έργου στο περιβάλλον που ανήκει.

Σκοπός των Link architects είναι η πραγματοποίηση των επιθυμιών του πελάτη, παρουσιάζοντας καινοτόμες προτάσεις και λύσεις, από το στάδιο της Προμελέτης έως το τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου.

Οι  Συμβουλευτικές υπηρεσίες των Link architects καλύπτουν από Μελέτες Σκοπιμότητας έως Συντονισμό και Οργάνωση του Έργου, ανεξαρτήτως κλίμακας, βρίσκοντας εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα Δημοσίων, Ξενοδοχειακών, Εμπορικών και Οικιστικών Έργων.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

More for you

 
 

Don't Miss