Όροι Χρήσης

Η εταιρία Koolworks Μ.Α.Ε. (η «εταιρία»), με έδρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 493, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, http://jenny.gr (άλλως αποκαλούμενος ως ο «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Το http://jenny.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας. Έτσι στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (στο εξής «Περιεχόμενο») που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας (οι «Υπηρεσίες»). Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το http://jenny.gr και η Liquid Publishing SA δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση Περιεχομένου που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε για τη φύλαξη των αρχείων σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.

 

JENNY.GR EXCLUSIVE BENEFITS -MEMBERS ONLY

 

Το Jenny.gr προσφέρει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (συνδρομής) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες πρόσβαση σε κλειστό περιβάλλον που περιλαμβάνει:

 • πληθώρα πληροφοριών, σελίδων, επιλογών, podcasts με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση αυτών για ζητήματα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά άρθρα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις),
 • πρόσβαση σε εκπτώσεις και προσφορές από μεγάλα brands καθώς και
 • πληθώρα υπηρεσιών που προσφέρονται από εξειδικευμένους συνεργάτες της ιστοσελίδας σε ειδικές τιμές (διατροφολόγος, αστρολόγος, κ.ά.)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Για την χρήση του Jenny.gr Exclusive benefits απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτήν μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. . Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια.
 • Ως Μέλος του Jenny.gr Exclusive benefits  μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.
 • Η ιδιότητα του Μέλους του Jenny.gr Exclusive benefits  και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 • Κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα το μέλος καλείται να δηλώσει τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) . (γ) διεύθυνση διαμονής. Επίσης το μέλος ορίζει και υποβάλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς για την Ιστοσελίδα, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (username), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι και αποδεκτοί.
 • Το μέλος δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του μέλους και να αρνηθεί την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη απαιτείται και η καταβολή της χρηματικής συνδρομής του Χρήστη.
 • Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
 • Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε Χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οιαδήποτε – ακόμα και ενδεχόμενη – παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τα μέλη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το μέλος, σε περίπτωση που υποστεί οιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.
 • Η Koolworks Μ.Α.Ε. δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.
 • Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις εκπτώσεις και τα προνόμια του προγράμματος, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Koolworks Μ.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η χρήση του κωδικού που βρίσκει μέσα στο προφίλ του. Επίσης όταν πρόκειται για φυσικό κατάστημα υποχρεωτούται να επιδείξει την ταυτότητά του προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του, εφόσον του ζητηθεί. Η παρούσα υποχρέωση αφορά μόνο το προνόμιο των εκπτώσεων από τα brands.
 • Η αρχική διάρκεια της συνδρομής προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Koolworks Μ.Α.Ε. και είναι ένα (1) έτος. Δύναται δε αυτή να ανανεωθεί κατόπιν νέας συμφωνίας των μερών. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της συνδρομής χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η Koolworks Μ.Α.Ε.
 • Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να υποκαταστήσει οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει, να δανείζει ή να παραχωρεί τα προνόμια της συνδρομής Μέλους, ούτε να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της σε τρίτο οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 • Ετήσια συνδρομή αξίας 6€ (έξι ευρω) (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ), η οποία δύναται να ανανεωθεί κατόπιν νέας συμφωνίας των μερών.
 • H καταβολή της συνδρομής γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα     

  • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover
  • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ KOOLWORKS Μ.Α.Ε.

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α) Η Koolworks Μ.Α.Ε. έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρουσία της έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.jenny.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Koolworks Μ.Α.Ε. ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων. 
(β) Η Koolworks Μ.Α.Ε. έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα. 
(γ) Η ενημέρωση προς τα Μέλη του Jenny.gr Exclusive Benefits για τις νέες παροχές-προνόμια, τους νέους συνεργάτες καθώς και για τις ημέρες που ισχύουν οι προσφορές-προνόμια θα γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.jenny.gr. 
(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης. Εκπτωτικά προϊόντα κατά τη συνήθη εκπτωτική περίοδο (Ιανουαρίου-Ιουλίου), δύνανται να μην συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά προνόμια της κάρτας Μέλους, σύμφωνα με την εκάστοτε τακτική της συνεργαζόμενης επιχείρησης όπως αναφέρεται στην κάθε σελίδα της επιχείρησης.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο Jenny.gr Exclusive Benefits και εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο Jenny.gr Exclusive Benefits για περαιτέρω χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του το αργότερο 10 ημέρες πριν από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της στον λογαριασμό του, και κατόπιν νέας συμφωνίας των μερών, καταβάλλοντας εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής για το χρονικό διάστημα ανανέωσης της εγγραφής του. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.jenny.gr

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής του μόνο εντός σαρανταοχτώ ωρών (48) ωρών από την αγορά της συνδρομής της, στέλνοντας σχετικό email στο info@jenny.gr με τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Στην περίπτωση αυτή η Koolworks Μ.Α.Ε. θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής (6 ευρώ), εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος Exclusive Benefits από την Koolworks Μ.Α.Ε., οι συνδρομές θα επιστραφούν αναλογικά, σύμφωνα δηλαδή με τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη τους.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που έχει αγοράσει μόνο εφόσον δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του στο email που του ζητούνται για την εκτέλεσή της. Η ακύρωση γίνεται στέλνοντας σχετικό email στο info@jenny.gr με τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Στην περίπτωση αυτή η Koolworks Μ.Α.Ε. θα επιστρέφει στο Μέλος το ποσόν που έχει πληρώσει για την Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α)
 Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο Jenny.gr Exclusive Benefits απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τη Koolworks Μ.Α.Ε. και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος Exclusive Benefits. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης της συνδρομής συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς την Koolworks Μ.Α.Ε. και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 3471/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος Jenny.gr Exclusive Benefits και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
(β) Η Koolworks Μ.Α.Ε. έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2472/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Jenny.gr Exclusive Benefits.

(γ) Η Koolworks Μ.Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το Jenny.gr Exclusive Benefits, εφόσον και μόνο στην περίπτωση το Μέλος έχει συναινέσει για αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη Koolworks Μ.Α.Ε.  και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

 

ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Koolworks Μ.Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.jenny.gr.
Η Koolworks Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.jenny.gr.
Αν για οποιονδήποτε λόγο η Koolworks Μ.Α.Ε. τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος Jenny.gr Exclusive Benefits ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Koolworks Μ.Α.Ε.

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Koolworks Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το Jenny.gr Exclusive Benefits δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του. 
Η Koolworks Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το Jenny.gr Exclusive Benefits κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.jenny.gr καθώς και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Jenny.gr Exclusive Benefits και ισχύουν από 1/10/2020. Τα Μέλη του Jenny.gr Exclusive Benefits θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων. 

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το http://jenny.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) - εκτός από εκείνο που υποβάλλετε εσείς- προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο, που υποβάλλεται από εσάς, αποτελεί αποκλειστική δικιά σας ευθύνη.

Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που αποστέλλετε, δημοσιεύετε, ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους μέσω των προσφερόμενων Υπηρεσιών του http://jenny.gr. Η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr αναλαμβάνει τη συλλογή και φιλοξενία του Περιεχομένου με εξαίρεση των videos που φιλοξενούνται από τo YouTube και των σχολίων που φιλοξενούνται και προβάλλονται. Όμως, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και της συμμετοχής τόσων χρηστών, δεν έχουμε εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του Περιεχομένου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να εγγυηθούμε την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το http://jenny.gr δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου.
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους:
(α) Περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις συμβατικές σας σχέσεις,
(β) Περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παρουσιάζει πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους,
(γ) Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
(δ) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (
spam) ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πρόκληση παρεμβολών ή διακοπών στις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες,
(ε) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη, παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο πρόσωπο.
(στ) Περιεχομένου το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
(ζ) Παρενόχλησης με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών ή τρίτων (όπως η δημοσίευση, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων)

Κατανοείτε και αποδέχεστε τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεστε ότι θα σέβεστε και τηρείτε πιστά τους κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου (Netiquette). Επίσης, δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης προς τρίτα κράτη.

Αποδέχεστε ότι η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr δεν ελέγχει εκ των προτέρων το Περιεχόμενο, αλλά ότι έχει το δικαίωμα -όχι όμως και την υποχρέωση- κατά ελεύθερη κρίση να απορρίψει, να μετακινήσει ή να διαγράψει κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που παραβιάζει τους

 Όρους Χρήσης.

Αποδέχεστε ότι η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει στους χρήστες/επισκέπτες από υπαιτιότητα των ίδιων να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος. Η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χωρίς καμιά προειδοποίηση προς το χρήστη. Ο χρήστης του http://jenny.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Koolworks Μ.Α.Ε. όσον αφορά το http://jenny.gr οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε ότι η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr ενδέχεται να διατηρήσει κάποιο Περιεχόμενο, όπως και να αποκαλύψει Περιεχόμενο: (1) στις συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό τη διάθεση σε εσάς του Περιεχομένου με προσφορότερο τρόπο, (2) για την κατάλληλη διαχείριση του λογαριασμού σας και (3) σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για: (α) συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, (β) καλύτερη εφαρμογή των Όρων Χρήσης, (γ) απόδειξη σε ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

 

4. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο Περιεχόμενό σας προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Διατηρείτε ακέραια την ευθύνη τον όσων περιλαμβάνετε στο Περιεχόμενό σας, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό τον όρο 4.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλειστικός υπεύθυνος για το Περιεχόμενο είναι ο ίδιος ο χρήστης που το δημιούργησε και το ανεβάζει μέσω των εργαλείων που του διατίθενται από το http://jenny.gr .

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε το χαρακτήρα του Internet, ως περιβάλλοντος ανοιχτού και προσπελάσιμου από τρίτους ως εκ τούτου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος τρίτος παραβιάσει το Περιεχόμενό σας.

Σε περίπτωση, που διατυπωθεί καταγγελία ότι στον ιστότοπο υφίσταται Περιεχόμενο παράνομο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη παραβιάζοντας παράλληλα και τους παρόντες όρους, τη Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χρήστη που ανέβασε το εν λόγω Περιεχόμενο χωρίς να τον προειδοποιήσει. Περαιτέρω για τους ίδιους λόγους η Koolworks Μ.Α.Ε. δύναται να αποκλείει από το http://jenny.gr κάθε χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) στον ιστότοπο που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Koolworks Μ.Α.Ε. δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Koolworks Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστοτόπου.

 

6. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Για το Περιεχόμενο που ανεβάζετε και δημοσιεύετε στον ιστότοπο, εκχωρείτε στο http://jenny.gr (ήτοι στη Koolworks Μ.Α.Ε.) την αποκλειστική άδεια χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς υποχρέωση καταβολής σε εσάς δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευσή του. Αυτή η άδεια ισχύει μέχρι την με κάθε τρόπο αφαίρεση του Περιεχομένου σας από τον ιστότοπο.

 

7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Koolworks Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όρια που αφορούν στη χρήση των Υπηρεσιών του http://jenny.gr π.χ. όλως ενδεικτικώς, φραγμούς σχετικά με το μέγεθος ή τον αριθμό των αρχείων που ανεβάζετε (upload) κλπ.

Ρητά αποδέχεστε ότι η Koolworks Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη διαγραφή ή την αδυναμία αποθήκευσης του Περιεχομένου σας στο http://jenny.gr

Η Koolworks Μ.Α.Ε. δικαιούται, αζημίως, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις περιγραφόμενες στο παρόν Υπηρεσίες που παρέχονται δια του http://jenny.gr ακόμα και χωρίς πρότερα ειδοποίηση.
Αποδέχεστε ότι η
 Koolworks Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του http://jenny.gr .

 

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε τη Koolworks Μ.Α.Ε., τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσει κατ’ αυτής, που εγείρονται σε σχέση με το http://jenny.gr από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το Περιεχόμενό σας.

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:
Αναλαμβάνετε πλήρως κάθε κίνδυνο από τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του
 http://jenny.gr . Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

Η Koolworks Μ.Α.Ε. δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:
(α) Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
(β) Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
(γ) Το περιεχόμενο που ενδέχεται να λαμβάνετε από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβές ή αξιόπιστο.
(δ) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι 
Koolworks Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:
(α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του
 http://jenny.gr
(β) Υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζονται ή άλλως πως αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών δια του http://jenny.gr (γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών,
(δ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου που αποτυπώνονται με οιονδήποτε τρόπο στον ιστότοπο. (ε) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε στο περιεχόμενο που ανεβαίνει από τους άλλους χρήστες στο
 http://jenny.gr , συμπεριλαμβανομένων των «συνδέσμων» (links) που τυχόν δημοσιεύονται σε αυτό σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό τον όρο 6.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στο http://jenny.gr είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Koolworks Μ.Α.Ε. για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο ως άνω περιεχόμενο.

 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Koolworks Μ.Α.Ε. τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που μας δηλώνετε στο πλαίσιο δημοσίευσης Περιεχομένου στο http://jenny.gr , δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:
1. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει η 
Koolworks Μ.Α.Ε. δια του http://jenny.gr .
2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

Κατ’ εξαίρεση η Koolworks Μ.Α.Ε. μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:
1. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η
 Koolworks Μ.Α.Ε. όσον αφορά το http://jenny.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το http://jenny.gr .
2. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 

12. ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Koolworks Μ.Α.Ε. παρέχει στους χρήστες του http://jenny.gr τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο [email protected].
Οι χρήστες που εγγράφονται στο 
community του ιστοτόπου θα λαμβάνουν αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει το newsletter του ιστοτόπου κάθε……. Εφόσον επιθυμούν τη διακοπή αποστολής σε αυτούς του εν λόγω newsletter θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου [email protected].

 

13. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13.1 Η Koolworks Μ.Α.Ε. σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων και ζητάει από τους χρήστες του http://jenny.gr να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στη Koolworks Μ.Α.Ε. τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]:
1. μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,
2. μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
3. μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,
4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το 
e-mail σας,
5. μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από το δικαιούχο του εμπορικού σήματος,
6. μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από εσας ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος.

13.2 To περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του http://jenny.gr ανήκουν στην εταιρεία Koolworks Μ.Α.Ε. ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του http://jenny.gr ή εκπομπή του http://jenny.gr , με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Ειδικά για τα rss feed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από το http://jenny.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rss feed μας απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rss feed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του περιεχομένου του http://jenny.gr ή/και των rss feed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού.

13.3 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων του http://jenny.gr ή/και της Koolworks Μ.Α.Ε. χωρίς την άδεια της Koolworks Μ.Α.Ε.

 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του http://jenny.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί των οργάνων της ΕΕ κτλ) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό κτλ, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Koolworks Μ.Α.Ε. όσον αφορά τη χρήση του http://jenny.gr και υμών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αεάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.