Μπορείτε να εντάξετε την κριτική σκέψη στην ζωή σας;

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2013

Πιστεύετε πως σκέφτεστε ανεξάρτητα;

Όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, συγκροτώντας θεσμούς, όπως είναι τα έθνη, οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, τα επαγγέλματα ή οικογένεια. Συμμετέχουν σ΄ αυτές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν έξω από αυτές. Κάθε ομάδα και κάθε θεσμός έχει τους δικούς του κανόνες, αρχές, πιστεύω, σύμφωνα με τα όποια τα άτομα θα πρέπει να συμμορφωθούν. Σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας αποδέχεται ως ορθές τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που καλλιεργούνται στις ομάδες όπου ανήκει. Συνήθως, η αποδοχή του πλαισίου αυτή είναι άκριτη και απόλυτη. Πως μπορεί κάποιος να σκέφτεται και να επεξεργάζεται τους κοινωνικούς κανόνες και ταμπού; Είναι δύσκολο να ασκήσει κανείς κριτική και να σκεφτείτε ανεξάρτητα αν όλα αυτά που η κοινωνία του επιβάλλει να υπακούσει και να ακολουθήσει πιστά είναι σωστά ή όχι.

Διαβάστε παρακάτω μερικές γενικές συμβουλές για να σκέφτεστε ανεξάρτητα:

• Θέστε στον εαυτό σας τα εξής ερωτήματα: Ποια είναι τα κυριότερα ταμπού του πολιτισμού; Ποιες συμπεριφορές θεωρούνται απεχθείς ή σκανδαλώδεις; Ποιες απόψεις θεωρούνται ιερές;

• Παρατηρήστε πώς διαμορφώνονται οι κανόνες και τα ταμπού στο πλαίσιο ενός πολιτισμού. Δείτε πόσο συχνά τα τηλεοπτικά προγράμματα ή οι ταινίες προβάλλουν το καλό και το κακό. Οι αστυνομικοί που συλλαμβάνουν ανθρώπους που κάνουν κάτι κακό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Στην πραγματικότητα τι γίνεται;

• Μήπως τελικά δέχεστε άκριτα τα ταμπού, τις αρχές και τις αξίες χωρίς να συνειδητοποιήσετε αν ταιριάζουν με το χαρακτήρα σας και τα πιστεύω σας. Πόσο συχνά οι γονείς έρχονται σε σύγκρουση με τα παιδιά τους επειδή δεν ακολουθούν κάποια αξία ή αρχή; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ όμως αν η συγκεκριμένη είναι όντος σημαντική και για εσάς. Σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στην ζωή σας;

• Σε ποιον βαθμό οι φίλοι και οι συγγενείς σας συμμορφώνονται προς την κυρίαρχη κάθε φορά ιδεολογία; Πως νιώθετε κάθε φορά που συμμετέχετε σε συζήτηση μαζί τους;

Η κριτική σκέψη βοηθά τα άτομα να δουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα κάθε φορά. Μπορείτε να την εντάξετε στον τρόπο ζωής σας.