Η Περιβαλλοντική Πλατφόρμα της Biotherm

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013
Logo_waterlovers_.jpeg

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου, η Biotherm αποκαλύπτει τα «υδάτινα πλάνα» και τις δεσμεύσεις της μάρκας για το 2013, τοποθετώντας την αειφόρο διαχείριση του νερού, στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής στρατηγική της.

H πρωτοβουλία Water Lovers της Biotherm, υποστηρίζει προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των ζωτικών υδάτινων πόρων της γης. Τουλάχιστον 250.000€ από πωλήσεις προϊόντων Biotherm, χρηματοδότησαν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας Mission Blue, προκειμένου να δημιουργήσει ένα μεγάλο θαλάσσιο καταφύγιο για τη Θάλασσα Ρος της Ανταρκτικής, ένα από τα καθαρότερα θαλάσσια περιβάλλοντα που έχουν απομείνει στη Γη!

Το Mission Blue είναι μια παγκόσμια συμμαχία η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των ωκεανών. Από το 2010 που ιδρύθηκε, αυξάνεται σε κλίμακα κινητοποιώντας, μια διεθνή κοινότητα ενδιαφερομένων μελών, προκειμένου να αναλάβουν επείγουσες πρωτοβουλίες για να αναστρέψουν τον κίνδυνο που διατρέχουν σήμερα οι ωκεανοί. Ο στόχος του Mission Blue είναι να αυξήσει τους προστατευόμενους θαλάσσιους χώρους κατά 20% μέχρι το 2020. Για τη Biotherm το νερό αποτελεί πρώτη ύλη και τον πυρήνα της εξειδίκευσης της στην περιποίηση της επιδερμίδας. Με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύεται φέτος από τη Biotherm, ένα υδάτινο αποτύπωμα, ένας υδρο-κατάλογος κατανάλωσης, όπου υπολογίζεται πόσο νερό χρησιμοποιείται, από την παραγωγή μέχρι το τέλος, ενός προϊόντος περιποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο, η Biotherm θέτει αυστηρότερους στόχους και δεσμεύσεις που αφορούν τη χρήση νερού, που μελλοντικά θα περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα των προϊόντων της.