με κακοποιεί συναισθηματικά. καταχρηστικός σύντροφος