Οι καλύτερες φωτογραφίες από την έκλειψη της 21ης Αυγούστου

Αφροδίτη Σακκά
Τρίτη 22 Αύγουστος 2017
eclipse.jpg

Salem, Oregon

Folly Beach, South Carolina

Russelville Historic District, Russelville

Eastern Oregon

Corvallis, Ore.

Eugene, Ore.

Portland, Ore.

Concrete, Wash.

Sisters, Ore.

ggggg