Ο δημιουργός του Facebook δίνει ερωτικές συμβουλές στους απόφοιτους του Harvard

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017
markzuckerberg.jpg