Απόδραση στην Κρήτη

Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή — φωνή που μπαίνει μες στην καρδιά μας και την συγκινεί και την ευφρα...

Η μέρα εκπαίδευσής μου αρχίζει...!

Κάθε φορά που ξεκινάω κάτι καινούριο νιώθω σαν να αφήνω ξανά τα παιδιά μου πρώτη μέρα στο σχολείο...