Ένα παιδί που αγαπά τον εαυτό του

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί να μάθει να αγάπα τον εαυτό του; 

Αν τους ρώτησει κάποιος τι επιθυμούν για το παιδί τους, σχεδόν όλοι οι γονείς θα απαντήσουν "να είναι ευτυχισμένο". Παρά το γεγονός, ότι η αγάπη για τον εαυτό μας δεν φέρνει αυτόματα ευτυχία, εντούτοις φαίνεται να αποτελεί σημαντικό συστατικό της. Τα παιδιά λοιπόν που αγαπούν τον εαυτό τους, τείνουν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, χωρίς να είναι εγωιστές. Αναπτύσσουν πιο στενές και πιο σταθερές σχέσεις και, σαν μελλοντικοί γονείς, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν παιδιά που αγαπούν τον εαυτό τους.

Ο τρόπος που βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους, οι συμφωνίες που κάνουν και τα όρια που θέτουν, εκφράζουν τι είναι σημαντικό για εκείνους. Διαμορφώνουν τις προσδοκίες που έχουν γι΄αυτά και τα βοηθούν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος και το καλό από το κακό. Όταν λοιπόν οι γονείς έχουν λογικές προσδοκίες από τα παιδιά τους, όταν είναι αποφασιστικοί αλλά και ευέλικτοι, και όταν δημιουργούν μαζί τους ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου οι συνεισφορές τους γίνονται σεβαστές και ενσωματόνονται στην οικογενειακή ζωή, τα διευκολύνετε να κερδίσουν την επιδοκιμασία σας.

Σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και τρυφέρο, που πάνω απ΄όλα τα παιδιά γίνονται αποδεκτά, μπορούν να αισθανθούν ελεύθερα και αναπτύξουν το καλύτερο τους εαυτό. Είναι σημαντικό να τους δείχνετε πως τα αγαπάτε για τις μοναδικές τους ικανότητες. Έτσι,μαθαίνουν να αγαπούν και εκείνα τον εαυτό τους.