Τα βασικά στοιχεία ενός πετυχημένου ηγέτη

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Δυστυχώς τις περισσότερες φορές που κάποιος  αναλαμβάνει την εξουσία δεν έχει γνώση των αρμοδιοτήτων του αλλά και του τρόπου που πρέπει να συμπεριφέρεται. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στη σχέση με τους συναδέλφους που επηρεάζουν την απόδοση του καθένα αλλά το σύνολο της εταιρείας.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας, να γνωρίζουν πώς μπορούν να τη διαχειριστούν. Μελέτες και έρευνες επιβεβαιώνουν, πως τα άτομα που έχουν ηγετικές θέσεις, θα πρέπει να αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες.

Οργανώνουν συχνά meetings, στα όποια θα είναι επικεφαλείς. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις και οι γνώμες όλων. Κάποιοι μπορούν να εκφράσουν τυχόν παράπονα ή προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν πιο ισχυροί δεσμοί μεταξύ των συνάδελφων και να κυριαρχήσει το ομαδικό πνεύμα.

Κατέχουν τη δεξιότητα της Ενεργητικής Ακρόασης. Τι σημαίνει; Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να μπαίνει στη θέση του άλλου, να τον αποδέχεται και να τον ακούει με αληθινή κατανόηση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άλλου, τα δυνατά του σημεία, ποιες είναι οι αδυναμίες του και να το βοηθήσει να αναδείξει τον καλύτερο του εαυτό.

Οι πετυχημένοι ηγέτες δεν χρησιμοποιούν απειλές, προσβολές και άλλες μη αποτελεσματικές μεθόδους, όταν θέλουν να κάνουν κάποια υπόδειξη.

Ξέρουν να ξεχωρίζουν τα δυνατά σημεία κάθε ομάδας και τα ενισχύουν με σκοπό να πετύχουν ένα άριστο συνολικό αποτέλεσμα.

Επιλύουν τις συγκρούσεις, τις διαφωνίες ή τις παρεξηγήσεις με τρόπο κοινά αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

Μαθαίνουν από την ήττα τους. Οι πετυχημένοι ηγέτες δεν το βάζουν κάτω, ακόμα και όταν χάνουν. Πιστεύουν ότι χωρίς προσπάθεια δεν μπορεί να υπάρξει νίκη και ακόμα και αν την πετύχουν δεν σταματούν να προσπαθούν για αυτή. Μαθαίνουν από τα λάθη τους και προετοιμάζονται για την επομένη φορά.

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits