ΣΤΙΛ HAUTES GRECIANS

To Hautes Grecians, ο νέος θεσμός της μόδας στηρίζει την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία


20 Οκτωβρίου 2017

pexels-photo-207936.jpeg

Κεντρικό μήνυμα της βραδιάς είναι η ερμηνεία και η εξέλιξη του πλούσιου ελληνικού στοιχείου στα ενδύματα από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και πώς αυτό εμπνέει τους σύγχρονους σχεδιαστές.

Hautes Grecians, ο νέος θεσμός της μόδας στην Ελλάδα «απογειώνεται» στις 25 Οκτωβρίου

Και επειδή η υγεία μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε το “Hautes Grecians” στηρίζει την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με δωρεές μέσω ειδικών προσκλήσεων που θα δοθούν στο νεοσύστατο Παράρτημα Ελληνικού - Αργυρούπολης. Εδώ και 58 χρόνια συνεχώς η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) βρίσκεται στην πρωτοπορία του αντικαρκινικού αγώνα.

Έχει κύριο στόχο την φροντίδα και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τους πάσχοντες από καρκίνο συνανθρώπους μας, την ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου στα ασυμπτωματικά άτομα. Δεν παραλείπεται η Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στους πάσχοντες από καρκίνο, στα μέλη της οικογένειας και στους φίλους τους. Η δύναμη της είστε εσείς: οι κοινωνικά ευαίσθητοι πολίτες.