Πώς η τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του Covid-19

Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

Το τελευταίο διάστημα, γίνονται σημαντικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του Covid- 19, όπως και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Πρόσφατα, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια με την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Ιατρικής Απεικόνισης και Συλλογής/Επεξεργασίας Δεδομένων (MIDRC), που θα αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και της ιατρικής απεικόνισης για την καταπολέμηση του COVID-19.

O έλεγχος της εξάπλωσης είναι ο μεγάλος στόχος του εγχειρήματος ενώ σύμφωνα με τον Bruce J. Tromberg, Ph.D., Διευθυντής του NIBIB: «Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό γιατί θα μας δώσει νέους τρόπους για να μετατρέψουμε γρήγορα τα επιστημονικά ευρήματα σε πρακτικά εργαλεία απεικόνισης που θα ωφελήσουν τους ασθενείς με COVID-19». Οι στόχοι του MIDRC είναι να οδηγήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων διαγνωστικών εργαλείων , συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning), που θα επιτρέψουν την γρήγορη ακριβή αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και θα βοηθήσουν τους γιατρούς να βελτιστοποιήσουν τη θεραπεία των ασθενών.

https://instagram.com/p/B_a02Cng1-a/

Το καινοτόμο πρόγραμμα σκοπεύει να ενώσει τις εξαιρετικές «δυνάμεις των πρωτοπόρων της ιατρικής απεικόνισης και της τεχνητής νοημοσύνης από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και την κυβέρνηση για να φέρει σε πέρας αυτή τη σημαντική πρόκληση». Η μεγάλη πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στην εκφρασμένη ανάγκη της διεθνούς απεικονιστικής κοινότητας για ένα ασφαλές τεχνολογικό δίκτυο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και την ηθική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη των καλύτερων ιατρικών αποφάσεων για ασθενείς με COVID-19, ενώ τελικά, οι προσεγγίσεις που θα αναπτυχθούν θα μπορούσαν να ωφελήσουν και σε άλλες συνθήκες και νόσους.

Το MIDRC θα διευκολύνει την ταχεία και ευέλικτη συλλογή, ανάλυση και μεταφορά των απεικονίσεων και συναφών κλινικών δεδομένων. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών βασίζεται στη μοναδική και συμπληρωματική εμπειρογνωμοσύνη καθενός εντός της κοινότητας της ιατρικής απεικόνισης και στην αφοσίωση κάθε οργανισμού στην ποιότητα των δεδομένων απεικόνισης και την ασφάλεια. Εάν επιτευχθούν τα παραπάνω, τότε η επιστημονική κοινότητα θα μιλάει για ένα πραγματικά μεγάλο βήμα στην καταπολέμηση της πανδημίας κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που καλούμαστε να διαχειριστούμε όλοι.