Τίποτα δεν είναι εύκολο

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ο Freud είχε πει πως "ευχαριστώ τη ζωή γιατί τίποτα δεν μου ήταν εύκολο".

Η ζωή δυστυχώς δεν τα φέρνει πάντοτε όπως τα θέλει κανείς. Το θέμα είναι πως μέσα από τις δυσκολίες, τα λάθη, πρέπει κανείς να κράτα τα θετικά στοιχεία και να προχωρά. Κάθε δυσκολία είναι μια εμπειρία που βοηθά το άτομο να εξελιχθεί.  Πρόκειται για μια διαδικασία που αποκαλείται αναπροσαρμογή, για την οποία ο Cyrulnik, στο βιβλίο του Τα ασχημόπαπα, λέει τα εξής "Η αναπροσαρμογή είναι η τέχνη να πλέεις στους χείμαρρους. Ένα τραύμα έχει αλλάξει τον πληγωμένο και τον έχει προσανατολίσει σε μια κατεύθυνση, στην οποία θα του άρεσε να μην πήγαινε. Ωστόσο, και δεδομένου ότι έχει πέσει σε έναν χείμαρρο που τον παρασύρει και τον οδηγεί να παραδέρνει σε έναν καταρράκτη, ο αναπροσαρμοζόμενος χρειάζεται να κάνει επίκληση στην εσωτερική του δύναμη επιβίωσης που είναι εντυπωμένη στη μνήμη του, πρέπει να παλέψει για να μην αφεθεί να παρασυρθεί από τη φυσική κατωφερή κλίση των τραυμάτων".

Κάθε δυσκολία στην ζωή κάποιου τον εφοδιάζει με εμπειρίες και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να σώσει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους σε μελλοντικές δυσκολίες.