Γυναίκες Vs άνδρες

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Τι αποκαλύπτει έρευνα σχετικά με τους μισθούς των δύο φύλων στη Μ. Βρετανία.

Μία πρόσφατη έρευνα στη Μ. Βρετανία αποκάλυψε το χάσμα που υπάρχει ακόμη ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών, παρά την κατοχύρωση της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων από τον Νόμο. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε ο οργανισμός Hecsu, με έδρα το πανεπιστήμιο του Manchester, οι γυναίκες απόφοιτοι ίδιων σχολών και πανεπιστημίων, κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήματα από τους άνδρες αποφοίτους των ίδιων τμημάτων, που κάνουν καριέρα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Hecsu, εφαρμόζοντας τη μελέτη Futuretrack στα εισοδήματα αποφοίτων που έκαναν αίτηση για την είσοδό τους στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2006, διαπίστωσε ότι το εισόδημα των γυναικών κυμαινόταν από 20,000 έως 27,000 Ευρώ, σε αντίθεση με αυτό των ανδρών, που κυμαινόταν στα 27,000 Ευρώ και άνω, ακόμη και στα πτυχία όπου οι γυναίκες απόφοιτοι ήταν αριθμητικά περισσότερες από του άνδρες.

Δεδομένου ότι η νομοθεσία επιβάλλει ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων στην πρόσβαση εργασίας, είναι δύσκολο να απαντηθεί το γιατί παρατηρείται το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται μέσω της έρευνας είναι ότι, ανάλογα με τον τομέα εργασίας, η υπεροχή των ανδρών, όσον αφορά στους μισθούς, εντοπίζεται κυρίως στους δημόσιους και ιδωτικούς φορείς, ενώ εκεί όπου οι γυναίκες φαίνονται να "ισοφαρίζουν" τους άνδρες, είναι στον μη κερδοσκοπικό επαγγελματικό τομέα.