5 τρόποι για να κάνετε το παιδί σας να συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού

Ξεκινήστε να κάνετε απλές δουλειές μαζί. Μπορείτε να πλύνετε τα πιάτα, ή να βάλετε πλυντήριο. Έτ...

Οι δύο σύμμαχοι στο σπίτι σας

Η έλλειψη χρόνου, οι πολλές υποχρεώσεις και οι ταχύτατοι ρυθμοί ζωής δυσκολεύουν την καθημερινότη...