100 χρόνια εγκυμοσύνης: Ένας αιώνας από συμβουλές και ρούχα εγκυμοσύνης σε ένα βίντεο 5 λεπτών

Tα τελευταία 100 χρόνια, έχει αλλάξει πολύ η αντίληψη και οι γνώσεις μας σε σχέση με τις εγκυμοσύ...