Το αγαπημένο τραγούδι της Τζένης που σήμερα παίζει όλη μέρα!

The Jennettes
Κυριακή 16 Ιούνιος 2019
tzeni.jpg

H Τζένη σήμερα, όπως κάθε νύφη ετοιμάζεται, και έχει μαζί της όλους τους δικούς της ανθρώπους για να γιορτάσει αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτές τις όμορφες στιγμές το αγαπημένο της τραγούδι που δεν είναι άλλο από το "Sunscreen" του Baz Luhrmann.

Όπως έχει γράψει και η ίδια λατρεύει να το ακούει στο τέρμα αφού οι στίχοι του την ακολουθούν σε κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής της.

Ladies and gentlemen of the class of '99:

wear sunscreen.

If I could offer you only one tip for the future,

"sunscreen" would be it.

The long-term benefits of sunscreen

have been proved by scientists,

whereas the rest of my advice has no basis more reliable

than my own meandering experience

I will dispense this advice NOW!

Enjoy the power and beauty of your youth.

Oh, never mind;

you will not understand

the power and beauty of your youth until they've faded

but trust me: in 20 years,

you'll look back at photos of yourself

and recall in a way you can't grasp now

how much possibility lay before you

and how fabulous you really looked.

You are not as fat as you imagine.

Don't worry about the future.

Or worry, but know that worrying is as effective

as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum.

The real troubles in your life

are apt to be things that never crossed your worried mind,

the kind that blindside you at 4 pm on some idle Tuesday.

Do one thing every day that scares you.

Sing.

Don't be reckless with other people's hearts;

don't put up with people who are reckless with yours.

Floss.

Don't waste your time on jealousy:

sometimes you're ahead, sometimes you're behind.

The race is long and, in the end, it's only with yourself.

Remember compliments you receive.

Forget the insults:

if you succeed in doing this, tell me how.

Keep your old love letters,

throw away your old bank statements

Stretch.

Don't feel guilty if you don't know

what you want to do with your life.

The most interesting people I know

didn't know at 22 what they wanted to do with their lives.

Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't.

Get plenty of calcium.

Be kind to your knees:

you'll miss them when they're gone.

Maybe you'll marry, maybe you won't;

maybe you'll have children, maybe you won't;

maybe you'll divorce at 40;

maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary.

Whatever you do, don't congratulate yourself too much,

or berate yourself either.

Your choices are half chance;

so are everybody else's.

Enjoy your body:

use it every way you can.

Don't be afraid of it or of what other people think of it:

it's the greatest instrument you'll ever own.

Dance.

Even if you have nowhere to do it but in your living room.

Read the directions, even if you don't follow them.

Do not read beauty magazines:

they will only make you feel ugly.

"Brother and sister together we'll make it through

Someday a spirit will take you and guide you there

I know you've been hurted

but I've been waiting to be there for you

And I'll be there just helping you out

Whenever I can..."

Get to know your parents:

you never know when they'll be gone for good.

Be nice to your siblings:

they're your best link to your past

and the people

most likely to stick with you in the future.

Understand that friends come and go,

but with a precious few you should hold on.

Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle,

because the older you get,

the more you need the people

who knew you when you were young.

Live in New York City once,

but leave before it makes you hard.

Live in Northern California once,

but leave before it makes you soft.

Travel.

Accept certain inalienable truths:

prices will rise,

politicians will philander.

You, too, will get old.

And when you do, you'll fantasize that when you were young,

prices were reasonable, politicians were noble,

and children respected their elders.

Respect your elders.

Don't expect anyone else to support you.

Maybe you have a trust fund,

maybe you'll have a wealthy spouse,

but you never know when either one might run out.

Don't mess too much with your hair

or by the time you're 40 it will look 85.

Be careful whose advice you buy,

but be patient with those who supply it.

Advice is a form of nostalgia;

dispensing it is a way

of fishing the past from the disposal,

wiping it off,

painting over the ugly parts

and recycling it for more than it's worth.

But trust me on the sunscreen.

"Brother and sister together we'll make it through

Someday a spirit will take you and guide you there

I know you've been hurted

but I've been waiting to be there for you

And I'll be there just helping you out

Whenever I can..."

Everybody's Free, Everybody's Free To Feel Good!

Ακούστε το και εσείς: