6+1 εικόνες για να αγαπήσετε το σώμα σας όπως ακριβώς είναι

The Jennettes
Τετάρτη 15 Ιανουάριος 2020

Η αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα που έχει για το σώμα της.  

Όπως είχε πει ο διάσημος σχεδιαστής Yves Saint- Laurent το πιο ωραίο φόρεμα μιας γυναίκας είναι η γύμνια της, αλλά πολλές φορές δεν αποδεχόμαστε το σώμα μας όπως είναι. View this post on Instagram


Something super new and fresh coming your way soon! But for now, I leave you with this colourful hump day reminder. 💕 ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ #girl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #grlpwr⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #femaleempowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #illustration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weareinawe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #redefinebeauty ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealthawareness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealth⠀⠀⠀⠀ #fuckdietculture⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #normalizenormalbodies⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #womensupportingwomen ⠀⠀⠀ #tattoodesign ⠀⠀⠀⠀ #selflove ⠀⠀⠀⠀ #forgiveness ⠀⠀⠀⠀ #respect ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tattooinspiration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bodyappreciation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀ #girltalk ⠀ #colour ⠀ #color

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) on

Μια εξαιρετική καλλιτέχνης στο Instagram με βάση τα προσωπικά της βιώματα, αλλάζει τον τρόπο που το γυναικείο φύλο βλέπει το σώμα του μέσα από υπέροχα σκίτσα, τα οποία ενισχύουν τη γυναικεία ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση.View this post on Instagram


⁣ Repeat after me: ⁣ ⁣ MY BODY IS NOT THE PROBLEM.⁣ MY BODY IS NOT THE PROBLEM. ⁣ MY BODY IS NOT THE PROBLEM. ⁣ ⁣ I’ve wanted to draw @bodyposipanda forever, but black and white just could not do her justice, she exudes colour in more ways then one. I love this reference photo, the makeup free look, the flowers, the happiness that dances on her face. This women is a change maker, and a leader in this community. If you are not following her her, go now. She will change your life. ⁣ ⁣ She will remind you⁣ ⁣ Your body, my body, our bodies are NOT the problem. ⁣ ⁣ The society we live in that has twisted our worth into the number on the scale, the size of our waste, the perfection of our skin... that is the problem. ⁣ ⁣ Self love is a journey, and it’s not easy in a society that encourages and profits from self doubt. Stay strong and repeat after me: ⁣ ⁣ MY BODY IS NOT THE PROBLEM. ⁣ ⁣ ⁣ #girl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #grlpwr⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #empowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #femaleempowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #illustration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #weareinawe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #redefinebeauty ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #lineart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #lineartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #mentalhealthawareness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealth⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #fuckdietculture⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #normalizenormalbodies⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #womensupportingwomen ⠀⠀⠀⠀⁣ #tattoodesign ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #selflove ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #forgiveness ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #respect ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #tattooinspiration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #bodyappreciation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #empowerment⠀⠀⁣ #girltalk ⠀⠀⁣ #colour ⠀⠀⁣ #color⁣ #loveyourbody⁣

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) on

Η ομάδα πίσω από το Rachel Jean Design δημιουργεί καθημερινά υπέροχες εικόνες γύρω από τη δομή του γυναικείου σώματος προκειμένου κάθε γυναίκα να αγκαλιάσει το δικό της.View this post on Instagram


Self limiting beliefs are defined as our assumptions or presumptions about our abilities and how the world works. Often times we use these beliefs to justify why we can’t do or try something. “I am a horrible writer, I could never wear that, I could never do that.”⠀ ⠀ For a majority of my life I believed I could not write. My self limiting belief was rooted in papers covered in red lines highlighting every mistake I made. Every red line represented a mark lost, it served as my proof that this is what I am BAD at. It was always spelling and grammar that have been a struggle, but to extrapolate that into an complete inability to write did not serve me well. ⠀ ⠀ Yesterday I posted my first colour drawing (another thing I’ve allowed self limiting beliefs to hold me back from for so long) ONLY to find out I missed a letter in one of the words; aggressiv-E-ly without the damn E. Talk about reinforcing that self limiting belief that I cannot write, because I can’t even spell. But girl no. I reached out to @stephaniechinnart who reminded me I am still worthy of this space. Build a circle of women who lift you up past some of those beliefs and into a better head space! ⠀ ⠀ I’ve added colour to this one and if felt like a good reminder for me today. A spelling mistake doesn’t undermine my worth as an artist or a writer. And so it sits. Unchanged. And so I sit, still in my full worthiness and value, spelling mistake and all. . . . ⠀ ⠀ #girl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #grlpwr⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #femaleempowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #illustration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weareinawe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #redefinebeauty ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealthawareness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealth⠀⠀⠀⠀ #fuckdietculture⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #normalizenormalbodies⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #womensupportingwomen ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tattoodesign ⠀⠀⠀⠀ #selflove ⠀⠀⠀⠀ #forgiveness ⠀⠀⠀⠀ #respect ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tattooinspiration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bodyappreciation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀ #girltalknetwork

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) onView this post on Instagram


This time of year is hard. It can make us feel like failures if we abandon our unrealistic New Years goals. Or we may be dealing with trauma from being with family over the holiday. Oh perhaps the grey skies, slush, and bone chilling cold are just making you feel BLAH. ⁣ ⁣ Whatever you’re facing, let me remind you that being kind to yourself is just as important as being kind to others. ⁣ ⁣ Check in with yourself. Are you doing okay? Is there something you can be doing to be kinder to yourself, to be kinder to your mind? ⁣ ⁣ @mydarlingrebecca is a beautiful soul and advocate for⁣ Mental Health. She is passionate about reducing stigma around the mental health diagnosis and loving yourself. I’m here for it. ⁣ ⁣ What are you doing today to be kind to your mind? Comment below! Have a beautiful day babes ⁣ #selflove #mentalhealth #mentalhealthawareness #bekind #bekindtoyourmind #bodypositivity

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) on

Η δημιουργός της ιδέας, Rachel δηλώνει πως δεν πρόκειται για μια εύκολη αλλαγή, ακόμη και για την ίδια.View this post on Instagram


A Monday morning reminder from the amazing @thebirdspapaya that WE ARE WORTHY. ⁣ ⁣ PERIOD. FULL STOP. ⁣ ⁣ How many of us set our worth upon accomplishing a goal? ⁣ - I’ll be beautiful when I lose 10 pounds ⁣ - I’ll be successful when I get that promotion or earn X dollars ⁣ - I’ll be happy when I’m in a relationship ⁣ ⁣ How many of us have accomplish that worth-goal, and still felt unworthy? ⁣ ⁣ That’s because girl, you already are W O R T H Y. Inherently. Without justification. YOU. ARE. WORTHY. ⁣ ⁣ No external goal is going to change your worth. ⁣ Not a number ⁣ Not a person ⁣ Not a job⁣ ⁣ We are all worthy of beauty, success, happiness, love, or whatever value we feel we need to improve ourselves to receive. ⁣ ⁣ You are worthy right here. Right now. As you are. ⁣ ⁣ ⁣ #girl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #grlpwr⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #empowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #femaleempowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #illustration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #weareinawe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #redefinebeauty ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #lineart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #lineartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #mentalhealthawareness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #mentalhealth⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #fuckdietculture⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #normalizenormalbodies⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #womensupportingwomen ⠀⠀⠀⠀⁣ #tattoodesign ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #selflove ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #forgiveness ⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #respect ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #tattooinspiration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #bodyappreciation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣ #empowerment⠀⠀⁣ #girltalk ⠀⠀⁣ #colour ⠀⠀⁣ #color

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) on

«Υπάρχουν μέρες που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και εύχομαι να ήμουν 20 κιλά πιο κάτω, αλλά μετά από μια τέτοια σκέψη, προσπαθώ να ξαναγράψω το σενάριο στο μυαλό μου με πιο θετική αύρα».View this post on Instagram


When I read these words I stopped dead in my tracks. ✨ I started thinking about the people in my life who have held me back by holding me down. ✨ The ex boyfriends who instilled in me a belief that I was unlovable due to my mental health. ✨ I am now married to a wonderful man and have a relationship full of so much love. ✨ The pressure I put on myself that success has one definition; that I could not be “successful” without a Masters or some professional designation. ✨ I am now a Sales Professional who has accomplished so much in my career. ✨ Friends who made me feel my friendship help no value. Energy vampires who would take when it’s easy and be no where to be found when I needed support. ✨ I now have friendship I would do anything for, relationships that’s are reciprocal with the same love and energy I put forward. ✨ I allowed myself to feel less than, because someone made me feel unworthy of being more. ✨ My path was not a straight or easy one to where i stand today. And so many times along this journey, the world tried to tell me I was worthless because i didn’t conform. ✨ But I am so much more then they all tried to tell me I was. And I hope this serves as a little reminder that SO. ARE. YOU. ✨⠀⠀⠀⠀ #girl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #grlpwr⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #femaleempowerment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #illustration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weareinawe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #redefinebeauty ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lineartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealthawareness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mentalhealth⠀⠀⠀⠀⠀ #fuckdietculture⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #normalizenormalbodies⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #womensupportingwomen ⠀⠀⠀⠀ #tattoodesign ⠀⠀⠀⠀⠀ #selflove ⠀⠀⠀⠀⠀ #forgiveness ⠀⠀⠀⠀⠀ #respect ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tattooinspiration⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bodyappreciation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #empowerment⠀⠀ #girltalk ⠀⠀ #colour ⠀⠀ #color

A post shared by Rachel Jean Design (@racheljeandesign) on

Μην ξεχνάτε άλλωστε, πως «είμαστε οι ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας»! 

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram/ racheljeandesign