Δωρεάν προγράμματα για αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012
11.jpg

Το ΕΚΠΑ δίνει ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Εξειδικευμένα Προγράμματα για αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης στα παρακάτω Θεματικά Πεδία:

1. Φιλοσοφία
2. Γλώσσα
3. Βιομηχανική Αρχαιολογία
4. Θεωρία της Επιστήμης
5. Ιστορία των Μαθηματικών
6. Αρχαιολογία
7. Ιστορία
8. Τέχνη
9. Αρχιτεκτονική

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 75-100 ώρες (περίπου 4 μήνες) και θα επαναληφθεί σε διαδοχικά τμήματα από το Νοέμβριο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2015. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες υποδομές στο κέντρο της Αθήνας. Η Δράση έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

• Οι διδάσκοντες –διακεκριμένοι επιστήμονες, κυρίως καθηγητές Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), καθώς και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου– είναι απολύτως εξειδικευμένοι στα υπό διδασκαλία αντικείμενα.
• Τα μαθήματα είναι δωρεάν, χωρίς δίδακτρα.
• Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
• Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πλήρους Θεματικού Πεδίου οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.
Για αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων δείτε εδώ:
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων δείτε εδώ.

 Πηγή: www.diorismos.gr