Πού πήγε ο έρωτας;

Με αφορμή τη συζήτηση που είχα πρόσφατα με έναν αγαπημένο φίλο, σκεφτόμουν τι συμβαίνει στα ζευγά...