Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης εστιάζει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση νέων επιστημόνων (αποφοίτων ή φοιτητών-τριών Σχολών ΜΜΕ, ΙΕΚ Δημοσιογραφίας, Διαφημιστών) καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τα ζητήματα των υφισταμένων διακρίσεων λόγω φύλου, τα έμφυλα στερεότυπα και πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται στα ΜΜΕ (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο). Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της ισότητας των δυο φύλων στο χώρο των ΜΜΕ και η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

Το σχέδιο δράσης μεταξύ άλλων στοχεύει:
• στην ενημέρωση,
• στην ευαισθητοποίηση
• στην πληροφόρηση σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα στα ΜΜΕ,
με το πως αυτά αναπαράγονται μέσω των ΜΜΕ (έντυπων και
ηλεκτρονικών) και το πως αποδομούνται
• στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων στα ΜΜΕ

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν:

  • Συμβουλευτική, Πληροφόρηση
  • Εκτύπωση υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
  • Συνεργασία με περιφερειακά ΜΜΕ
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών θεματικών εργαστηρίων με συμμετοχή νέων επιστημόνων και εργαζόμενων στα ΜΜΕ καθώς και μελλοντικών απασχολουμένων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
  • Διοργάνωση ημερίδων στην Αθήνα και στην περιφέρεια με τη συνεργασία τοπικών φορέων.
  • Εκτύπωση Περιοδικού (4 τεύχη) και «Οδηγού Καλών Πρακτικών»
  • Ωφελούμενοι είναι νέοι-ες επιστήμονες, δημοσιογράφοι ,απασχολούμενοι-ες στα ΜΜΕ, εργαζόμενοι-νες στον τομέα της διαφήμισης, άνεργοι-ες που ενδιαφέρονται για το χώρο των ΜΜΕ καθώς και η ευρύτερη κοινωνία.

Τα σεμίναρια θα γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.